Savværk

Hos Toxværd Trading kan du se det største Woodland Mills savværk i drift: Vi har opstillet en Woodland Mills HM 130, som er et fantastisk effektivt savværk med høj kapacitet.

Bestil en demo hos Lau på 40567746.

Vi skærer en stor mængde træ op, som vi enten selv fælder eller køber fra stak. Forhør dig om lønarbejde, hvis du har træ liggende, som kan anvendes til tømmer. Du kan også købe planker, stolper og andet direkte hos os.

Ud over vores Woodland Mills saver vi med et Laimet mobilt savværk og en Lucas Mill. 

Hos os er der kort afstand mellem tanke og handling. Du handler med en, der selv har en dyb erfaring med alle opgaverne ved træ, og vi leverer kun, hvad vi selv ville anvende.

Vi har planer om at etablere en tørrestue i forbindelse med vores flisfyr. Vi har masser af savsmuld og flis til rådighed, og ved at bruge savsmuldet fra savværkerne til at tørre de færdige planker, får vi skabt et smukt eksempel på cirkulær økonomi. Alt bliver udnyttet på bedste vis.

Med en tørrestue i drift kan vi levere møbeltørt træ med en vandprocent på 8. Tørring i fri luft kan ikke bringe vandprocenten længere ned en 15, sådan som det danske klima er indrettet.